Over Ons

De naam "International Harvester Club of Belgium" geeft al veel prijs zodat het duidelijk is waarvoor onze vereniging staat.

Zoals je kan afleiden heeft onze vereniging een nationaal karakter waarbinnen er enkel en alleen op het merk IH en zijn aanverwante merken gefocust wordt.

De vereniging kwam begin 2017 tot stand doordat een aantal enthousiaste IH liefhebbers een doorstart maakten vanuit een andere lokale vereniging en waar het gemis van een echte belgische IH club bleef knagen. Hierdoor zagen we ons dan genoodzaakt zelf een vereniging op te starten en waarmee we dan ook ineens de overstap naar een nationaal karakter maakten.

Er worden tal van evenementen georganiseerd, waaronder bijeenkomsten die het hele jaar door telkens ergens in ons kleine landje worden georganiseerd. Op die manier hopen we over heel België alle Belgische IH-liefhebbers en verzamelaars met elkaar te verenigen.

Ook het verzamelen  van het geschiedkundig erfgoed van IH & IHC in België doorheen de vorige eeuw en deze te bewaren voor de toekomst zien we als één van onze taken.

Alle onze (huidige) evenementen zijn uitsluitend voor onze leden gereserveerd, zo komt u steeds in een hechte groep van IH liefhebbers terecht waar men iedereen kent.

Verder proberen we steeds in clubverband deel te nemen aan Nationale & Internationale evenementen waar IH als hoofdthema aan bod komt.